Polityka prywatności i plików cookies

Data publikacji: 31.12.2021 r.

Przygotowałem dla Ciebie dokument, w którym wyjaśniam w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe oraz wskazuje zasady wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z mojej strony internetowej. Dokładam wszelkich starań, aby zagwarantować Ci pełną ochronę prywatności podczas korzystania z moich usług.

1. [ Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?]

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja - Krzysztof Kaliciński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF KALICIŃSKI F&B/M&C, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Zwycięzców nr 4A, lok. 50, 03-941 Warszawa, NIP 6131380621, REGON 140160270.

2. [ Jak można się ze mną skontaktować?]

Jeżeli chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się ze mną skontaktować w następujący sposób:

  • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: krzysztof.kalicinski@blackboard-consulting.pl

3. [Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

Przetwarzam Twoje dane w konkretnych celach, wynikających ze specyfikacji mojej działalności oraz strony internetowej, dlatego w przypadku:

a. zapisania się do mojego newslettera

Twoje dane przetwarzam w celu przekazywania Ci informacji związanych z moją działalnością zawodową. Informację na ten temat mogę przesłać Ci mailowo, ponieważ zapisałeś się do mojego newslettera. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzam na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, [art. 6 ust. 1 pkt a) RODO], a częściowo także na podstawie mojego uzasadnionego interesu jakim jest realizacja marketingu bezpośredniego moich usług [art. 6 ust. 1 pkt f) RODO],

b. wypełnienia formularza kontaktowego

moim uzasadnionym interesem jest możliwość komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania za pośrednictwem formularza. W tym przypadku Twoje dane przetwarzam więc na podstawie mojego uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

c. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

4. [ Jakie dane osobowe zbieram?]

a. newsletter

Jeżeli zapisałeś się do mojego newslettera, jedyne informacje jakich wymagam, to podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

b. formularz kontaktowy

Kontaktując się z mną za pośrednictwem formularza, proszę Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu email lub numeru telefonu, co pozwoli mi na kontakt i odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie.

5. [Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych ?]

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał mi. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem mojej strony internetowej, tj.:

  • cyberFolks S.A. z siedzibą w Poznaniu , która świadczy na moją rzecz usługi hostingowe,
  • Freshmail sp. Z o.o., z siedzibą w Krakowie, która świadczy na moją rzecz usługi dotyczące obsługi newslettera,

Ponadto podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. [Gdzie przechowujemy Twoje dane ?]

Twoje dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także częściowo poza tym terenem w przypadku przekazywania ich do państw trzecich, tj. m.in. do Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, gdy odwiedzasz mój profil zawodowy na tym portalu.

7. [Jak długo będę przechowywać Twoje dane ?]

Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez czas określony, dlatego w przypadku:

a. newslettera

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując mnie o tym za pośrednictwem maila: krzysztof.kalicinski@blackboard-consulting.pl. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałem na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

b. formularza kontaktowego

Twoje dane będą przetwarzane do czasu, w jakim niezbędne będzie udzielenie Tobie odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu co do dalszego kontaktu.

Ponadto, w celu rozliczalności będę przechowywać dane dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

8. [Czy muszę podawać swoje dane ?]

a. newsletter

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane. Chciałbym jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby newslettera nie będę mógł przesłać Ci już informacji o moich usługach.

b. formularz kontaktowy

Podanie informacji o adresie mailowym lub numerze telefonu do kontaktu oraz imieniem i nazwiskiem jest potrzebne do tego, abym mógł odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania i nawiązać z Tobą kontakt. Brak takich informacji uniemożliwi mi albo utrudni możliwość udzielenia Ci odpowiedzi.

9. [Czy moje dane osobowe służą do profilowania?]

Nie będę podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10. [Jakie przysługują mi prawa związane z ochroną danych osobowych ?]

a. prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zasięgnąć informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowuje. W tym celu napisz do mnie na adres: krzysztof.kalicinski@blackboard-consulting.pl

b. prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

c. Prawo do ograniczenia danych

Korzystając z tego prawa możesz żądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania. Możesz skorzystać z tego prawa w szczególności wtedy, gdy:

  • zgłosisz, że Twoje dane są niepoprawne, wtedy ograniczę jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
  • jeśli nie potrzebuje już Twoich danych osobowych ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia,
  • jeżeli sprzeciwisz się usunięciu danych, wówczas możesz zażądać ich ograniczenia.

d. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo w każdej chwili żądać usunięcia swoich danych osobowych, które przetwarzam. Pamiętaj jednak, że prawo to nie ma charakteru bezwzględnego. Przykładowo, nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową.

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli przetwarzam Twoje dane na podstawie swojego uzasadnionego interesu prawnego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

f. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uznasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, skontaktuj się ze mną w celu wyjaśnienia sprawy. Możesz także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. [Pliki cookies]

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na Twoim komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, zawierające informacje na temat nawigacji po naszej stronie internetowej. Dzięki plikom cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Pliki te nie są szkodliwe dla komputerów i są powszechnie wykorzystane przez wszelkie strony internetowe.

12. [W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies ?]

Na Stronie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:

a. pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
b. pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
c. pliki cookies własne, które są ustawiane przez Stronę;
d. pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics.

Na Stronie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

Administator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania Strony, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie Stroną oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Strony. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Strony, przeciętną długość trwania wizyty na Stronie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Strony.

13. [Czy muszę zgodzić się na wykorzystywanie plików cookies?]

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Nie sprzedaje ich ani nie udostępniam innym firmom. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Stronie.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie strony.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.